Periode: 2008/heden

De doelstelling van het programma Basis Infrastructuur is om –onder architectuur- de aanwezige infrastructuur zodanig te veranderen c.q. te vernieuwen dat deze weer voldoet aan de functionele eisen vanuit de organisatie, aan wet- en regelgeving en afspraken die gemaakt zijn in samenwerkings-verbanden. Tevens het (mede) herinrichten van de bijbehorende beheerorganisatie. Het programma omvat in een dertigtal projecten die in de volgende thema’s zijn geclusterd:

Als programmanager was LUNOS verantwoordelijk voor:

Lunos is als programmamanager verantwoordelijk voor: