Als blijkt dat een sloot of wijk (een wijk is een brede sloot) in een landinrichtingsgebied in het verleden is gedempt met verontreinigd materiaal stagneert het landinrichtingsproces en wil niemand meewerken aan bijvoorbeeld grondruil. Immers, landeigenaren zien zich gesteld voor de vraag hoe ernstig de bodemverontreiniging is en wie er voor verantwoordelijk is. Een belangrijke vraag die daarbij ook speelt is of de kosten van sanering nog kunnen worden verhaald. En als de veroorzaker niet meer is aan te spreken op de bodemverontreiniging, wie zal dan de kosten van sanering betalen?

Lunos Management BV heeft het projectmanagement van het project Bever Groen uitgevoerd dat voor drie gebieden: Pekela’s, Blok IV Oude Veenkoloniën en Sauwerd een oplossing moet formuleren.

Op 18 juni 2003 is te Kiel Windeweer de overeenkomst bodemverontreiniging blok IV Oude Veenkoloniën met bijlagen ondertekend door de provincie Groningen, de provincie Drenthe, de gemeente Aa en Hunze, de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de gemeente Menterwolde, de gemeente Tynaarlo, de gemeente Veendam, het waterschap Hunze en Aa’s, de Herinrichtingscommissie Oost-groningen en Gronings - Drentse veenkoloniën,
de Stichting landinrichting en bodemverontreiniging.

Met deze overeenkomst is de Stichting landinrichting en bodemverontreiniging opgericht. Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van het met de ondertekening van
de overeenkomst vastgesteld bodembeheerplan. De stichting krijgt voor het beheer een budget. Hiermee is de stagnatie in het landinrichtingsgebied opgeheven en de grondmobiliteit hersteld