Internet Toegangsdienst (1997) Een ministerie wil Internet functionaliteit (ten behoeve van haar sectoren) aan haar telematicadiensten toevoegen. Daarvoor heeft zij een groot landelijk rekencentrum gevraagd om invulling te geven aan deze dienstverlening. Dit betekent dat de standaard Internet functionaliteiten (E-mail, web browsing, FTP en News) op een beveiligde wijze aangeboden kan gaan worden aan de sectoren. Deze zgn. Internet Toegangsdienst wordt ontwikkelt d.m.v. pilots. De pilots kennen de volgende doelstelligen:

Lunos was verantwoordelijk voor het realiseren van de bovengenoemde doelstellingen.