Met de grootste klant van Atos Origin is afgesproken om een programma, bestaande uit een zevental projecten, uit te voeren om een significante kostenreductie in de exploitatiekosten, jaarlijks, structureel te realiseren.
Deze projecten werden uitgevoerd in verschillende omgevingen, zoals mainframe, windows,
oracle beheer etc.


Als programmanager was LUNOS verantwoordelijk voor: