Nieuwe KA-infrastructuur NS (2001). De inrichting van de geautomatiseerde kantoorwerkplekken bij NS (Reizigers) dateert van ca. 1995 en was de afgelopen jaren in essentie ongewijzigd gebleven.
Het project Eureka (Effectieve, Uniforme, Robuuste & Efficiënte KantoorAutomatisering) had als doel om projectmatig een nieuwe KA-infrastructuur binnen NS te realiseren, waarbij:

Lunos heeft het projectplan voor Eureka opgesteld, de bijbehorende projectorganisatie opgezet en leiding gegeven aan de uitvoering van het project.
Op 1 november 2001 is, conform planning, het functioneel en technisch ontwerp van Eureka opgeleverd. Het ontwerp beschrijft in detail de volgende aspecten:

Tijdens de realisatie van het ontwerp heeft ook nog een uitgebreide proef met het Thin Client concept (Server Based Computing) plaatsgevonden.