Organisatieveranderingsproject UPC (2000). UPC Nederland is voornamelijk ontstaan door acquisities van bestaande kabelexploitanten. Dit heeft een sterke groei veroorzaakt, maar tevens ook een pluriformiteit van organisatiestructuren, culturen en werkwijzen.
Vanwege de dynamische markt waarin UPC zich begeeft was het noodzakelijk dat de organisatie dermate flexibel werd, dat zij zich snel kon aanpassen aan de veranderende vraag c.q. omstandigheden. Zo zou de invoering van nieuwe diensten adequaat en efficiënt moeten kunnen gebeuren. Tevens waren de targets voor heel UPC dermate uitdagend gesteld dat er ook een substantiële groei gerealiseerd diende te worden op de bestaande producten.
Deze noodzaak gold in het bijzonder voor de regio's van Network Services van UPC (zes regio's met in totaal 550 medewerkers).

Om bovenstaande veranderingen te realiseren is met behulp van Lunos een projectaanpak geformuleerd met de navolgende doelstellingen:

  1. Het uniform maken van de regionale organisatie structuur
  2. Het veranderen van de regio's van Network Services van een hiërarchische productgerichte organisatie naar een procesgerichte organisatie.

Na afloop van het project hadden de regio's een uniforme organisatiestructuur en waren de operationele processen geïmplementeerd.