Nieuwe basis-ICT-infrastructuur UWV (2002-2004)
UWV is binnen het stelsel van de sociale zekerheid in Nederland begin 2000 ontstaan door de fusie van de vijf zgn. uitvoerings-instellingen (uvi’s: GAK, Cadans, GUO, Bouwnijverheid en USZO).

De transitie om te komen van de vijf aanwezige ICT-stelsels tot het ene UWV ICT stelsel was een langdurig en complex veranderproces, waarbij op veel fronten tegelijk werd geopereerd. Het programma Technische Infrastructuur had als doel om een fundament te creëren voor dit UWV ICT stelsel. Het einddoel van het programma TI was derhalve gedefinieerd als:
“Elke uniforme werkplek binnen UWV heeft toegang tot alle KA-toepassingen en alle bedrijfstoepassingen, incl. telefonie. De gehele infrastructuur is qua beheer en ondersteuning éénduidig belegd”.

Om deze doelstelling te realiseren heeft LUNOS een nadere uitwerking gemaakt ("Blauwdruk toekomstige kantoorautomatiseringsomgeving"). Deze blauwdruk heeft vervolgens ten grondslag gelegen aan een Plan van Aanpak, welke de projectmatige uitvoering van deze migratie beschreef.
De uitvoering van dit veranderprogramma heeft onder leiding van LUNOS plaats gevonden, waarbij o.a. het volgende gerealiseerd is:

Kengetallen: 23.000 werkplekken, ruim 160 locaties, programmabudget ruim € 70 miljoen over drie jaren, besparing op exploitatiebudget van ruim € 180 miljoen over vijf jaar.